Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Salavatı Fatiha

Salavatı Fatiha


Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'i ve ashabını anmak ve selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en güzeli olan salavat; bir anlamda Peygamberimiz ile aramızdaki dua bağıdır. Peygam efendimiz (S. A. V.)'e salat ve selam gönderen kullarını Yüce Allah'ta çok sever ve çektiği salavat kadar kuluna sevab yazar.

Salavatı Fatiha; Kur'an-ı Kerim'de sır olarak saklanmış bir Salavat-ı şeriftir. Mucizelerle dolu olan ve Allah'ın en büyük sırrının Salavatı Fatiha'da saklı olduğu söylenmektedir. Bir çoğumuzun bilmeği bu salavat, Allah'u Teala'nın yanında çok büyük öneme sahiptir. Nitekim Peygamber efendimiz (S. A. V) bu salavat için; " 600.000 nimeti çağıran bir salavattır ve 400 hac niteliğindedir." demiştir. İnsanların öğrenmesini engellemek için bu salavat hakkında eksik bilgi verildiği de söylentiler arasındadır.

Salavatı Fatiha Okunuşu


Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi limâ uğlika vel hatimi mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdârihil aziym.

Salavatı Fatiha Anlamı


Allah' ım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed (S. A. V)'e O' un ailine ve ashabına O' un yüce kadrü kıymetine Salat eyle ve O'u mübarek kıl.

Salavatı Fatiha Fazilet ve Sırları

 • Salavatı Fatiha; dış derece, iç derece ve son derece olmak üzere üç derecesi olan ve kilitli kapıları açan bir salavat-ı şeriftir.
 • Ezber olarak günlük 40 defa okuyan kişiye, kesin mutluluk ve başarıyı getirir.
 • Ömründe bir defa okuyanı cehennem ateşinden korur. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi sevaba nail olur. Yine hayatı boyunca bir defa bu salavatı zikreden kişi ölürken iman ile ölür.
 • Yüz yirmi bin salavat değerinde olan Salavatı Fatiha, inaçla sürekli okunması halinde kişiye ferahlık verir ve şans getirir.
 • Allah'ın rahmeti ve bereketi okuyanın üzerinde olur.
 • 70.000 Delailül hayrak okumaya eş değerdedir. Fakirliği ortadan kaldıran, günahları affettiren ve sabah/akşam 10 defa okuyana Allah'ın yardımını ulaştıran Salavatı Fatiha bu denli değeri büyüktür.
 • Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V): " Kim bu salavat ile duada bulunur ise, o kimse şimdiye kadar gelmiş bütün cinler, insanlar ve meleklere sunulan tüm nimetleri çağırır ve elde edeceği hediye çok büyüktür." buyurmuştur. Bütün sıkıntı ve dertlerinden kurtulmak isteyen, cuma günü ikindiden sonra 100 defa Salavatı Fatiha'yı okumalıdır. Çok büyük bir zikir olan bu salavatı ezberlemek gereklidir. Özellikle cuma günleri okumanın ecri büyüktür.
 • Tüm dualarının kabulu için; bin defa Allah'ın "Ya Latif" ismini zikrettikten sonra yüz defa Salavatı Fatiha'yı okumalı.
 • Her gün bu salavatı 100 defa zikretmeyi kendine alışkanlık haline getirenin, kalp gözü açılır ve kalbine merhamet iner.
 • Salavatı Fatiha'yı kendine vird edinen kimse bütün manevi makamları tek tek geçip efendimize (S. A. V) ulaşır.
 • 40 gün okumaya devam edenin tövbesi kabul olup günahları bağışlanır. Perşembe veya Cuma gecesi 4 rekât nafile namazı kılıp ardından 1000 kez Salavatı Fatiha zikrini çeken uyanık halde Peygamberimiz (S. A. V) ile görüşür.
 • Salavatı Fatiha'nın sahibi büyük kutub Muhammed El- Bekri hazretleri; " Bu salavatı ömründe bir defa okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın." demiştir. Uyumadan önce 12 defa okuyan hayırlı rüyalar görür.
 • 40 gün 40 defa okuyan bağımlılıktan kurtulur tüm işleri yolunda gider.
 • Kişinin dünya ve ahiret hayatında amacına ulaşması için adeta iksire benzetilen Salavı Fatiha öylesine kıymetlidir ki; mükafatını, esrarını ve sevabını yerde ve göklerde bulunanlar kaleme almak istelerdi alamazlardı.
Son Güncelleme : 03.11.2023 11:16:01
Salavatı Fatiha ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Salavatı Fatiha Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Salavatı Fatiha"
Üstteki Arapçanın altindaki çeviri de eksik var. Ama yazının devamında ki salavat okunuşu doğru. Allah kabul etsin
.
CEVAP YAZ
313 Fatiha
313 Fatiha
313 Fatiha hem Allah'ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan Müslüman bütün Kuran'ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure b...
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha suresi Türkçe,  tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuranı kerimin ilk suresi ...
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayırlı ve kutsal bir olaydır. R...
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm Müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola çıkarak Kur'an-ı kerîm'in ilk sûresi Fa...
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. Sure olan bu sure için Peygamber Efendimiz Fatiha o...
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başındaki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılaca...
Fatiha
Fatiha
Fatiha; Kuran-ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen 'Fatiha' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (S. A) inen ilk tam sure olarak bilinir. Bu sure aslında, Allah'ın kendi k...
Fatiha Duası
Fatiha Duası
Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha suresi insanlar aras...
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi, Fatiha suresi Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmişt...
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Rasûlullah Efendimiz (S. A. V.);...
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku, Mekke'de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha'dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur'ân özeti görünümündedir.Fâtiha sûr...
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına geldiği "Fâtiha" denilmiştir. Diğer bir mana ise: Ana kitap anlamına geldiği için "Ümmü'l-Kitâp" di...

 

313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha
Salavatı Fatiha
Fatiha Duası
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Okunuşu
Fatiha Suresi Tefsiri
Arapça Fatiha
Fatiha Tefsiri
Fatiha Meali
Popüler İçerik
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir ...
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla,Allah evreni, kainatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, ha...
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi ''başlangıç veya kitap gibi açılan şeyleri...
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı...
Fatiha Tefsiri
Fatiha Tefsiri
Fatiha Suresi Okunuşu;Bismillahirrahmanirrahim El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nestei...
Fatiha Meali
Fatiha Meali
Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "F...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023