Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fatiha Okunuşu

Fatiha Okunuşu

Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla,

Allah evreni, kâinatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, hayvanları, taşları yoktan var etmiştir ve sonra da eğitip, düzene koymuştur. İnsan var olan tahta-kum-çimento ile belli bir düzenleme de bir barınak yapabilirken, yüce Yaratıcı hiçbir örnek yokken, yoktan var yarattığı evreni belli bir düzenle eğitmiş. Halik ve Rab olduğunu ispat etmiştir. Hiçbir yaratılan Allah'ın emrinden yani eğitimi sonucu üzerine aldığı görevinden (Bitkinin meyve-sebze yapması, arının bal yapması gibi) sözünden dışarı çıkmaz. Bu örnekler şu şekilde çoğaltılabilir. Allah Dünya'mıza dönme emri vermiştir, dünyamız, motorsuz, pilotsuz, benzinsiz, Milyonlarca yıldır dönerek uçar. Tohum eğitilmiştir, içine bilgi yüklenmiş, ufacık tohum, toprağa düşer düşmez, kök salmakla, çiçek, yaprak, meyve, sebze vermekte, kendisi gibi binlerce tohum yaymaktadır. Allah'ın direk eğitime tabi tutmadığı, yaratıp, sonradan eğitimini, öğretmen ve kitaplar göndererek dolaylı yollardan yaptığı insan ve cinlerin ilahi eğitimi sonunda kurallarına uyarlarsa cennete, uymazlarsa cehenneme gidecektir diye bildirmiştir. Bitki ve hayvanlar için cennet ve cehennem yoktur. Çünkü onlar serbest ve eğitilmemiş değillerdir, onlar Yüce Yaratıcı tarafından yönlendirilmiştir. Yaratan tarafından direk eğitilmişlerdir, aldıkları emir dışında bir şey yapamazlar. Evrendeki her canlı birbiri ile uyum, ahenk içindedir. Allah övülmeye layıktır ve ayrıca bize verdiği uyumlu el, göz, ayak, anne, baba gibi rızıklar için ise teşekküre (Şükre) fazlasıyla layıktır. El-Hamdülillah.

Bu dünyada Müminlere ve kafirlere acıyan, rızkı veren O'dur, çünkü hepsi O'nun yarattığıdır. Rahman olan Allah'u Teala, Ahirette sadece Müminlere acıyacak. Rahim sıfatıyla günahlarını affedip onları cennete koyacaktır.

Kıyamet gününün tek yöneticisi, idarecisi ve hâkimi Maliki Allah'u Teala'dır. Bu dünyada padişah, kral, başbakan, komutan, vali, müdür, patron, olanlar o gün sadece sevap ve günahlarını ile imtihan sonucunu bekleyen kullar olacaklardır. Dünyada İslam'ın amaçladığı ve belli dönemlerde uygulama safhasına geçen sınıfsız yani üstünlüğün sadece Kur'an'a uymada olduğu bir ortam var olacak ve tek idarecide Yüce Allah (C. C.) olacaktır.

Ey Allah'ım, sadece sana ibadet ederiz. Kur'an'a zıt bir kuralı kabul eden, Allah'ın kuralını reddeden, yani Allah'ın Kuralını beğenmeyen, Allaha ortak koşan, şirke düşen, Allah'a ibadet (İtaat) etmemiş olur, böyle kişilerin sonu ise hüsrandır. Sadece senden yardım dileriz. Bir insan bize yardım yapsa bilebiliriz ki Allah'ım asıl yardım eden sensin, o kul sadece bir vasıtadır, vasıtaya takılıp seni görmemezlikten gelmeyiz. Örnek, Çek getiren postacı ‘ya teşekkür ederiz fakat asıl göndereni asla unutmayız, tabağımıza yemek koyan kepçedir ama asıl yemeği veren aşçıdır, bizi iyileştiren ilaç ve doktora iyilikleri için teşekkür ederiz ama asıl bizi iyi etmek için o vasıtaları kullanan Allah'ı asla göz ardı etmemeliyiz. Unutulmamalı ki ilaç ve doktor araçlarını kullanıp iyileşemeyen milyonlar var!

Ey Allah'ım. Bizi Kur'an Yolunda yürüt, sapıtmış olanların değil, yolundan çıkanların izinden yürütme. Onları bize önder, kılavuz, rehber kılma. Kur'an'a uyan O'nu hayatına uygulayan, dünyasını cennete çeviren, böylece ahiretteki Cenneti de garantileyenlerden eyle bizleri, kitabını bozup, beğenmeyenlerden uzak, seni sevip senden korkanlara bizleri yakın eyle bizleri yolundan yürüyen güçlü irade sahibi kullarından eyle Ya Rabbü'l Alemin. AMİN

Fatiha Okunuşu


Meali; 1/1; Bismillahirrahmanirrahim.

Meali; Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1/2; Elhamdü lillahi rabbil'alemin
Meali; Hamd o alemlerin Rabbi,

1/3; Errahmanir'rahim
Meali; O Rahman ve Rahim,

1/4; Maliki yevmiddin
Meali; O, din gününün maliki Allah'ın.

1/5; İyyake na'budü ve iyyake neste'in
Meali; Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.

1/6; İhdinessıratel müstakim
Meali; Hidayet eyle bizi doğru yola,

1/7; Sıratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin. AMİN
Meali; O kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. O gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Son Güncelleme : 04.12.2023 21:16:22
Fatiha Okunuşu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fatiha Okunuşu Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Fatiha Okunuşu"
Çok güzel bir sure
.
CEVAP YAZ
313 Fatiha
313 Fatiha
313 Fatiha hem Allah'ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan Müslüman bütün Kuran'ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure b...
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha suresi Türkçe,  tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuranı kerimin ilk suresi ...
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayırlı ve kutsal bir olaydır. R...
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm Müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola çıkarak Kur'an-ı kerîm'in ilk sûresi Fa...
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. Sure olan bu sure için Peygamber Efendimiz Fatiha o...
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başındaki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılaca...
Fatiha
Fatiha
Fatiha; Kuran-ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen 'Fatiha' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (S. A) inen ilk tam sure olarak bilinir. Bu sure aslında, Allah'ın kendi k...
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'i ve ashabını anmak ve selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en güzeli olan salavat; bir anlamda Peygamberi...
Fatiha Duası
Fatiha Duası
Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha suresi insanlar aras...
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi, Fatiha suresi Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmişt...
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Rasûlullah Efendimiz (S. A. V.);...
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku, Mekke'de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha'dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur'ân özeti görünümündedir.Fâtiha sûr...

 

313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha
Salavatı Fatiha
Fatiha Duası
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Okunuşu
Fatiha Suresi Tefsiri
Arapça Fatiha
Fatiha Tefsiri
Fatiha Meali
Popüler İçerik
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına...
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir ...
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi ''başlangıç veya kitap gibi açılan şeyleri...
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı...
Fatiha Tefsiri
Fatiha Tefsiri
Fatiha Suresi Okunuşu;Bismillahirrahmanirrahim El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nestei...
Fatiha Meali
Fatiha Meali
Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "F...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Aralık - 2023