Fatiha Suresi Oku
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Fatiha Suresi Oku

Fatiha Suresi Oku, Mekke'de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha'dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur'an özeti görünümündedir.

Fâtiha sûresinin Medine'de indirildiği görüşü de bazı alimlerce ileri sürülmüştür. Fakat sûrenin Hıcr sûresinden evvel indirildiği ve ilk dönemlerinden itibaren namaz kılınırken okunduğu gerçeği, bu iddiayı çürütmektedir. Bununla birlikte Fâtiha sûresinin Mekke'de ve Medine'de iki kez indirildiği, kendisine bu nedenle el-Mesânî dendiği de iddia edilmiştir. Bu iddia da doğru olması sûrenin üslubu, içeriği ve Kur'an'da bir defa yer almış olması sebebiyle mümkün değildir. Üstelik iki kez indirilseydi iki kez yazdırılması icap ederdi; çünkü birden çok indirilip indirildiği kadar yazdırılan başka âyetler Kur'an'da mevcuttur.

Bismillâhirrahmanirrahim.

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na'büdü ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym, sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn.

Fatiha Suresi Oku Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd övülme, övgü, Rahmân ve Rahîm merhameti bütün varlıkları kuşatan, hesap gününün efendisi, âlemlerin de Rabbi olan Allah içindir. Ancak Sana kulluk eder yalnız Senden yardım isteriz. Bize, gazaba uğratılmışların ve sapmışların yolunu değil; doğru yolu, nimet verdiklerinin yolunu göster.

Hz. Peygamber, Fâtiha'yı namazın olmazsa olmazı diye nitelendirmekte ve Kitâb'ın Fâtihası olmadan namaz olmaz” rivayeti bunu sağlamlaştırmaktadır. Bu sıfatıyla Fâtiha sûresi, Müslümanların tüm hayatlarını adeta çepeçevre kuşatan bir nitelik arz etmektedir.

Fâtiha sûresi'nin Fâtihatü'l-Kitâb yani Kitabın başı, açılışı, girişi, Sûretü'l-Hamd yani övgü sûresi, Ümmü'l-Kur'an yani Kur'an'ın anası, özü, Ümmü'l-Kitâb yani Kitabın esası, anası, Esâsü'l-Kur'an yani Kur'an'ın aslı, temeli, eş-Şifâ yani manevî hastalıklara ve inançsızlıklara şifa, el-Vâfiye yani yeterli olan, el-Kâfiye yani yeterli, tamam, el-Kenz yani hazine, es-Salât yani namaz, dua, Sûretü'd-Du‘â' yani dua ve iltica sûresi, es-Süâl yani istek, talep, eş-Şükr yani şükür, es-Seb‘u'l-Mesânî yani tekrarlanan yedili gibi isimleri vardır. Verilen bu isimlerin her biri Fâtiha için uygundur ve Fâtiha ile anlam ilişkisine sahiptir.

Tarih boyunca ulema tarafından fazileti hakkında pek çok ifadenin iletildiği Fâtiha sûresi, Kur'an'ın âdeta yansıması gibidir. Bütün ayetleri ve hatta her sözcüğü kuranda yer alan diğer pek çok âyet ve sûreyle alakalıdır. Hangi kelimesine bakılsa, hangi âyeti incelense konuyla ilgili diğer pek çok âyetle ilgili atıflara rastlanır.

Kur'an, Yüce Allah'ın kelam sıfatı olduğu ve Allah tarafından peygamber tarafından bize iletildiğinden onun bütün âyetleri elbette aynı değerdedir. Biri hakkında diğerinden daha hayırlı, daha az hayırlı ya da herhangi bir bölümü için en hayırlı gibi sınıflandırmalar yapmak doğru değildir. Ancak Fâtiha, Kur'an'ın özeti, ana konularını içermesi ve namazın da ayrılmaz parçası olduğundan birtakım hususi özelliklere sahip olduğunu belirtmekte de bir hata olmasa gerektir.

Fatiha Suresi Oku Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Fatiha Meali Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Meali Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Popüler İçerikler

Fatiha Anlamı Nedir?

Fatiha Anlamı Nedir?

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Salavatı Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Salavatı Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Meali

Fatiha Suresi Meali

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Fazileti Nelerdir?

Fatiha Suresi Fazileti Nelerdir?