Fatiha Tefsiri Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Fatiha Tefsiri Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn İhdinas siratal müstekiym Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin (Amin).

Fatiha Suresi Meali

Rahmân ve rahîm Allah'ın adıyla

Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır, rahîmdir. Ceza gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda (İyilikte) bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların (Yahudi) ve sapkınların (Hristiyanların) yoluna değil.

Fatiha Suresi Tefisri

Fatiha ismi, açma, açış, fethetme manasına geldiğinden "Fatiha" denilmiştir. "kutsal zatıma Andolsun ki sana tekrarlanan yediyi (Fâtiha Sure-i celilesini) ve şu büyük Kur'an-I vermişizdir " (El-Hicr, 15/87) bu ayette Fâtiha suresi işaret edilmiştir. Fatiha Suresinin genel tefsiri şu şekildedir.

1-Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın mübarek adıyla (Fatiha Suresini okumaya başladım). "Hamd Alemlerin, bütün mahlukatın Rabbi olan Allah'adır. Hamd yalnız O'nadır. Her şeyde mutlak rububiyet O'na dır, O Allah, bütün kâinatın sahibi, hâkimidir. Azamet, şeref, ululuk, yaratıcılık, icad O'na aittir. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Mükafat ve cezayı da yalnızca Allah verir.

2-O, Rahman ve Rahîmdir. Onun yüce olan zatı rahmet ile vasıflanmıştır. Dünyada bütün mahlukatı, ahirette yalnız müminleri esirgeyen de bağışlayanda yalnızca o'dur.

3-Din gününün sahibidir. Din, burada; kıyamet, ceza demektir. Mâlik; sahip demektir, mâliki veya meliki de denir. O'nun dışında hiçbir kimsenin hükmünün geçmeyeceği Din günü, ahir alemde hesaba çekilme günüdür. Hesap gününde amellere ceza, bağışlama ve mükâfat vermek sadece Allaha aittir. O günde bütün işler kudretinde bulunan Allaha mahsustur. Ondan başka mülk sahibi ve yaratıcı yoktur. İsimlerin en güzeli O'na aittir.

4-Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz, Ey Allah'ım. Senin büyüklüğünü düşünür, huşu ile yalnız sana kulluk ve itaatte bulunuruz. Senden başka yardımcı da yok.

5-Bizi doğru yola ilet. Bize Kur'an yolunu, İslâm yolu doğru yolu bildir. Sana yaklaştıracak, bize hürriyeti kazandıracak olan yolu. Sen kimi dilersen onu hidayete erdirirsin.

6-Nimet verdiklerinin yoluna. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yoluna ilet.

7-Kendilerine gazab edilenlerin ve sapmışların yoluna değil. Yani Yahudiler ve Hıristiyanların (El-Mâide, 5/60, 77) İslam'dan sapanların yoluna değil. Öncekiler gibi bizi de helâk etme. Yolundan ayrılan azgınlardan değil, Rasulunün yolundan gidenler kıl. Heva ve hevesinde olan, büyüklenip, haktan ayrılan münafık ve kafirlerden bizleri ayır, en güzel dualarla ile sana sığınır, sana dua eder ve yardımını beklerim. Fâtiha suresinin sonunda (Gizli veya açıktan, "Amin, Duamızı kabul et" denir).

Fatiha Tefsiri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Popüler İçerikler

Ruhuna El Fatiha Okumak

Ruhuna El Fatiha Okumak

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Editörün Seçtiği

Fatiha Suresi Oku

Fatiha Suresi Oku

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Arapça Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Arapça Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Fatiha Meali Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Meali Okunuşu ve Anlamı

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu ve Anlamı