Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi 'başlangıç veya kitap gibi açılan şeylerin ilk açılan yeri' anlamına gelmektedir. Namazlarda her rekâtta okunan Fatiha süresinin konusu ve gayesi, insanları ilahi nizama ulaştırarak, dosdoğru yola sevk ve irşat etmektir. Sure başlarında bulunan besmele, Fatiha süresinden bir ayet olduğu için besmele de Kur'an'ın bir parçasıdır. Fatiha suresi bittiğinde Âmin demek sünnetir. Kur'an'da bulunmasa da Peygamber efendimiz: İmam 'veleddallin' dediğinde hepiniz Âmin deyiniz, çünkü melekler de 'Amin' derler, buyurmuştur. Bu sebeple Fatiha'dan sonra Âmin demek sünnettir. İmam, cemaat yahut yalnız okuyan kişi sure bitiminde sessizce Âmin der.

Fatiha süresinin okunuşu ve tefsiri


Bismillahirrahmanirrahim

'Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle (Başlarım, okurum)' Allah'ın Rahman Ve Rahim sıfatları merhamet hususunda ayrı ayrı geniş bir manaya sahiptir. Rahman, pek çok merhametli, son derece rahmet sahibi demektir. Rahim ise çok merhamet edici demektir. Bu iki sıfat, rahmet mastarından gelse de aralarında farklar vardır. Rahman: dünyada tüm yaratılmışlara merhamet edendir. Ahirette sadece müminlere rahmet edecek olan ise Rahim sıfatıdır.

1. Ayet: Elhamdülillahi-r rabbil alemin.
' Her türlü hamd, övgü, şükür ve nimet Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.' Elhamdülillah, Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükrü ve övgüyü ifade etmek için kullanılan en güzel tazim ifadesidir.

2. Ayet: Er Rahman'ir-Rahim
' O Rahmandır; rahmeti bütün varlıkları kapsar ve bütün yarattıklarının her türlü rızkını merhametle sağlar, yetiştirir. O rahimdir; yarattıklarına pek şefkatli ve merhametlidir.

3. Ayet: Malik-i yevmi'd-din.
'Din gününün sahibi-ne (Hamd olsun) ' din günü, hesap ve ceza günüdür. Herkes yaptıklarının karşılığını kıyamet gününde görecektir. Dünyanın da yegâne malik ve sahibi Allah'tır. Yevmi'd-din'in lisanımızda bir ismi de 'ruzi ceza'dır. Bu, her işin karşılığı verilip bitirileceği son gündür. Allah hesap ve ceza gününün yegâne sahibidir. Çünkü Allah, hayr, iyilik ve adalet kaynağıdır.

4. Ayet: iyyake na'budu ve iyyake neste'in.
' Yalnız sana kulluk ve ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz' ibadet ve taatı yalnız sana yapar, ancak sana boyun eğer, sadece senin huzurunda eğilir ve bütün benliğimizden sıyrılarak sana kulluk görevimizi yerine getiririz demektir.

5. Ayet: İhdina's-sırata'l-mustakim.
'Bizi dosdoğru yola ilet.' Ayeti kerimede geçen 'sırat-ı müstakim'den maksat Allah'ın hak yolu, Kur'an ve Resulün yolu demektir. Her hak kanun, bir ilahi kanun olduğu için müstakimdir.

6-7. Ayet: Sırade'l-lezine enamte aleyhim gayri'l-mağdubi aleyhim veleddâllin.
'Kendilerine nimet ve iyilikte bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan sahih kullarının yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil.' Ayette bahsedilen 'Nimet verilenler' peygamberler, hakkıyla inananlar, şehitler, peygamberin yolunda gidenlerdir. Dalâl ve delalet: doğru yoldan bilerek veya bilmeyerek sapmak demektir. Dalâl, bazen gafletten, şaşkınlıktan kaynaklanır. Bu hal devam ederse telef olmaya sebep olur.
Âmin.
Son Güncelleme : 01.11.2023 21:31:11
Fatiha Suresi Tefsiri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fatiha Suresi Tefsiri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fatiha Suresi Tefsiri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
313 Fatiha
313 Fatiha
313 Fatiha hem Allah'ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan Müslüman bütün Kuran'ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure b...
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha suresi Türkçe,  tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuranı kerimin ilk suresi ...
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayırlı ve kutsal bir olaydır. R...
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm Müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola çıkarak Kur'an-ı kerîm'in ilk sûresi Fa...
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. Sure olan bu sure için Peygamber Efendimiz Fatiha o...
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başındaki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılaca...
Fatiha
Fatiha
Fatiha; Kuran-ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen 'Fatiha' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (S. A) inen ilk tam sure olarak bilinir. Bu sure aslında, Allah'ın kendi k...
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'i ve ashabını anmak ve selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en güzeli olan salavat; bir anlamda Peygamberi...
Fatiha Duası
Fatiha Duası
Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha suresi insanlar aras...
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi, Fatiha suresi Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmişt...
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Rasûlullah Efendimiz (S. A. V.);...
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku, Mekke'de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha'dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur'ân özeti görünümündedir.Fâtiha sûr...

 

313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha
Salavatı Fatiha
Fatiha Duası
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Okunuşu
Fatiha Suresi Tefsiri
Arapça Fatiha
Fatiha Tefsiri
Fatiha Meali
Popüler İçerik
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına...
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir ...
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla,Allah evreni, kainatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, ha...
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı...
Fatiha Tefsiri
Fatiha Tefsiri
Fatiha Suresi Okunuşu;Bismillahirrahmanirrahim El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nestei...
Fatiha Meali
Fatiha Meali
Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "F...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023